RUSENGLAT
Rojas Ostas Pārvalde
___ Aktualitātes _________
 

 

Rojas ostā 2018. gada pavasarī tiks uzsākta Igaunijas- Latvijas Pārrobežu projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” realizācija. Projekta ietvaros ostā tiks izbūvētas nostiprināts Rojas upes labais krasts, uzstādītas peldošās piestātnes līdz 60 jahtām, atjaunots kuģu ceļš, rekonstruētas esošās un uzstādītas jaunas navigācijas zīmes. Projektu paraudzēts pabeigt līdz 2020. gada maijam.

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 Lasīt vairāk ...

 
 
 
at English view here ...

Telefoni:
Ostas pārvaldnieks Jānis Megnis +371 6326 9957, + 371 2923 8127
Ostas kapteinis Gunārs Reinholds + 371 2643 4813
E- pasts: rojasosta@apollo.lv

Rojas ostas pārvalde
Roja ostas pārvalde ir ar Rojas pagasta padomes lēmumu nr.6 no 1995.gada 11.janvāra izveidota pastarpinātās pārvaldes iestāde.  Tā ir juridiska persona.  Ostas pārvaldes sastāvā ir ostas valde, kas ir augstākā lēmējinstitūcija, un tai pakļauts izpildaparāts, kuru vada ostas pārvaldnieks.
 
Ostas pārvalde Rojas ostas pārvaldīšanu realizē Likumā par ostām, ostas nolikumā, ostas noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 
 
Ostas vēsture
Rojas osta izveidojusies Rīgas līča ZR piekrastē, Rojas upes grīvā.  Kā sīkosta tā jau darbojusies Kurzemes hercogistes laikā.  19.gs. Lubezeres muiža ar kabotāžas kuģiem ostu izmantoja kokmateriālu un lauksaimniecības produktu eksportam.  1910.gadā Rojā uzcēla pirmo patversmes ostu pie Kurzemes krastiem uzbūvējot 210m garu aizsargdambi.  Tomēr tam bija maza nozīme, jo viļņlauzis bija par īsu, dziļums nepietiekošs, tāpēc ne visi kuģi varēja aiz tā aizbraukt meklējot patvērumu no viļņiem.
 
1932.gadā zvejnieku spēkiem tiek izbūvēts 108m garš akmeņu dambis upes labajā krastā straumes atturēšanai pret aizplūšanu sānis un tā palielinot dziļumu izejai uz jūru.  Ar valsts palīdzību upes grīva tiek izbagarēta līdz 3,5m dziļumam, ar akmeņu dambi tiek nostiprināts kanāla krasts un izbūvēts pāļu mols ziemeļu pusē 120m garumā.
 
1970-ajos gados tiek izbūvēti jauni betona masīvu moli un akvatorija padziļināta līdz 5m dziļumam.  Pakāpeniski top jaunas piestātnes zvejas kuģu vajadzībām.  90-to gadu sākumā kopējais piestātņu garums sasniedz 600m ar dziļumu pie tām no 3 līdz 4,5 m.
 
2002.gadā uzsāktā ostas rekonstrukcijas un modernizācijas projekta rezultātā piestātņu garums palielinājies par 200m, akvatorija padziļināta līdz 6,2m.
 
Ģeogrāfiskais stāvoklis
Rojas osta atrodas Rīgas līča rietumu krastā 16,5 jūras jūdzes uz DDA no Kolkas raga.  Tās koordinātes: 57 30.5 N, 22 48.5 E.
 
Osta izveidota Rojas upes grīvā un aizsargāta no jūras ar ziemeļ-rietumu un dienvid-austrumu moliem.  ZR mola garums ir 430 m, DA – 658 m.
 
Rojas ostas reids atrodas vārtu priekšā un neaizsargā kuģus no ZR, Z, ZA, A un DA vējiem.  Kuģi var stāvēt uz enkura ne tuvāk kā vienu j.j. no ostas vārtiem.
© Rojas Ostas Pārvalde, 2021 Izstrādāts: websoft.lv