RUSENGLAT
Rojas Ostas Pārvalde
Saimnieciskā darbība
 
Ilglaicīgi ostas galvenās darbības virziens bija zvejas kuģu apkalpošana.  Pēc padziļināšaans darbiem 1995.gadā tika uzsākts papīrmalkas eksports.  Tās apjoms 1997.gadā sasniedza 140000 m3.
 
Turpmāk organizatorisku un tehnisku iemeslu dēļ komerckravau apjoms samazinājās un 2001.gadā tika pārtraukts.  Ostā izkrauto zivju apjoms svārstās 7000 līdz 9000 t gadā.  Izveidota jahtu piestātne ar tām nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanu. Ar 2002.gadu notiek pasažieru pārvadājumi.

Nr.
p/k
Darbības virziens

Apjoms vai skaits gadā

 
 
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
1
Komerckravu apgrozījums tūkst. t.
34, 5
-
0,02
-
10,7
2
Pārkrautās zivis tūkst.t.
7,6
7,05
7,94
9,16
10,2
3
Apkalpotās jahtas vienības
116
193
138
208
258
4
Pārvesto pasažieru skaits
-
-
730
1048
1225
5
Ostu apmeklējušo kuģu skaits
3798
3752
4542
3720
4603

Pēc veiktajiem ostas rekonstrukcijas darbiem ir radušās iespējas atsākt komerckravu apstrādi palielinātos apjomos.  Izbūvēta jauna piestātne 100 m garumā ar dziļumu pie tās 6,2 m.  Tai piekļaujas kravu laukums 7000 m2 platībā ar betonētām brauktuvēm un laukumu pie piestātnes 3000 m2 platībā.  Osta spēj pieņemt un apkalpot kuģus ar garumu līdz 115 m un iegrimi 5,4 m.
 
Osta var veikt ģenerālkravu - koksnes, šķeldas, kūdras un kokskaidu granulu iepakojumā un citu šādu veida kravu uzglābšanu un pārkraušanu.
 
Ir pieejamas papildus kravu laukumu platības 1,5 līdz 2,5 km attālumā no ostas.
 
Ostas pakalpojumi
Rojas osta sniedz šādus pakalpojumus:
  • zemes noma;
  • kravas laukumu noma;
  • piestātņu īre;
  • palīgkuģa - velkoņa pakalpojumi;
  • loča pakalpojumi;
  • atkritumu savākšana;
  • jahtu serviss www.latviancoast.lv
  • pasažieru pārvadājumiem uz Roņu salu
  • vizināšana Rīgas jūras līcī

Ostas infrastruktūra
 
Attālums no ostas piestātnēm līdz asfaltētiem autoceļiem Rīga - Kolka un Rīga - Roja - Talsi 200 - 300 m.  Attālums līdz dzelzceļa stacijai Stende - 59 km.
 
Piestātnēs iespējams pieslēgties elektrostrāvai un saņemt kvalitatīvu dzeramo ūdeni.  Ir mobilo tālruņu tīklu pārklājums.  Ostas tiešā tuvumā ir banka, kases automāts, viesnīca, pārtikas veikali, pirts, veļas mazgātuve, pasts, frizētava.

 

© Rojas Ostas Pārvalde, 2023 Izstrādāts: websoft.lv