Rojas ostas pārvalde veic iepirkumus saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums un  IUB Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

Nr. p. k.

 Datums

Iepirkums

Dokumenti

Status

 1 ..   .. https://  ..