Rojas osta vēsturiski ir lielākā zvejas osta pie Rīgas jūras līča. 

Zvejas kuģu izkraušanai un stāvēšanai tiek izmantotas Piestātnes Nr. 5 un Nr. 6

    1. Zvejas kuģu izkraušanu un stāvēšanu pie Piestātnēm Nr.5 un Nr. 6 nodrošina Zvejniecības biedrība “Roja”. 

Kontakti: Zvejniecības biedrība “Roja”

+371-29-220387;  Kuģu remonta cehs

Piestātnes Nr. 3, Nr. 4 un slips kuģu ar garumu līdz 35 metriem pacelšanai remontam krastā.

Kontakti:

SIA “Gamma A”

+371-29-140118